Når du reparerer en serviceartikel, der består af komponenter, kan du blive nødt til at udskifte en fejlbehæftet komponent med en ny. Hver gang du angiver en reservedel for en serviceartikel med komponenter, får du automatisk mulighed for at vælge at udskifte en komponent eller oprette en ny.

Sådan udskiftes en komponent

 1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceopgaver og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den linje, der indeholder den relevante serviceartikel. Vælg Serviceartikelkld. i gruppen Serviceopgaver under fanen Naviger.

 3. Indsæt en ny servicelinje.

 4. Vælg Vare i feltet Type.

 5. Vælg den komponent, du vil udskifte, i feltet Nr..

 6. Tryk på Enter. Der vises en dialogboks med følgende tre indstillinger: Udskift komponent, Ny komponent og Ignorer.

  Følgende tabel indeholder en detaljeret beskrivelse af disse indstillinger.

  Indstilling Beskrivelse

  Udskift komponent

  Ændrer automatisk status for den komponent, du udskifter, til ikke-aktiv, og det ses på oversigten over udskiftede komponenter for serviceartiklen.

  Ny komponent

  Angiver automatisk den nye komponent på komponentoversigten for serviceartiklen.

  Ignorer

  Der sker ingenting med serviceartiklens komponentoversigt.

 7. Vælg Udskift komponent. Vinduet Komponentoversigt - serviceart. åbnes.

 8. Marker den komponent, du vil udskifte, og vælg derefter knappen OK.

Den nye vare registreres ikke som en komponent til serviceartiklen, før du bogfører denne servicelinje eller serviceordren.

Tip

Se også