Du kan angive den tekst, der angives i rykkere, på flere måder.

I nogle tilfælde kan du have brug for at erstatte start- og slutteksten, der er angivet for det aktuelle niveau, med tekst fra et andet niveau.

Sådan erstattes rykkertekst

  1. Når rykkeren vises, skal du du under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælge Opdater rykkertekst. Vinduet Opdater rykkertekst åbnes.

  2. Angiv det ønskede niveau i feltet Rykkerniveau i oversigtspanelet Indstillinger.

  3. Klik på OK for at opdatere start- og slutteksten.

Tip

Se også