Denne planlægningsfunktion beregner ændringer, der er foretaget i komponenter og rutelinjer, og omfatter varer på lavere produktionsstyklisteniveauer, som der muligvis oprettes nye produktionsordrer for.

Ud fra de ændringer, du foretager i komponenterne og rutelinjerne, udfører funktionen Omplanlæg beregninger og planlægning med henblik på alle nye behov for produktionsordren. Funktionen bruges normalt, når du har tilføjet eller ændret komponenter, der opretter underliggende produktionsordrer.

Bemærk
Hvis du vil medtage ændringer, som er foretaget i produktionsordrehovedet, skal du først forny produktionsordren. Du kan finde flere oplysninger i Sådan opdateres produktionsordrer.

Sådan omplanlægges en produktionsordre

 1. Indtast Produktionsordrer i feltet Søg og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den produktionsordre, du vil omplanlægge.

 3. Vælg Linjer og derefter Komponenter i gruppen Handlinger i oversigtspanelet Linjer.

 4. Tilføj en komponent, som er en produktionsvare eller et halvfabrikata.

 5. Fra produktionsordren skal du vælge Omplanlæg i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

  Definer, hvad der skal omplanlægges og hvordan, i vinduet Omplanlæg produktionsordre.

 6. Vælg én af følgende indstillinger i feltet Systemindikator.

  Indstilling Beskrivelse

  Baglæns

  Beregner operationssekvensen baglæns fra den tidligst mulige slutdato, defineret ved forfaldsdatoen og/eller andre planlagte ordrer til den senest mulige startdato.

  Bemærk
  Denne standardindstilling er relevant i de fleste situationer.

  Forlæns

  Beregner operationssekvensen forlæns fra den senest mulige startdato, defineret ved forfaldsdatoen og/eller andre planlagte ordrer til den tidligst mulige slutdato.

  Bemærk
  Denne indstilling er kun relevant for fremskyndede ordrer.

 7. Vælg, om produktionskravene skal beregnes for produktionsvarer på produktionsstyklisten, i feltet Planlæg på følgende måde.

  Indstilling Beskrivelse

  Ingen niveauer

  Medtag ikke produktion på lavere niveau. Denne indstilling opdaterer kun varens plan, på samme måde som Forny.

  Ét niveau

  Planlæg for produktionsbehov på 1. niveau. Der oprettes muligvis produktionsordrer på første niveau.

  Alle niveauer

  Planlæg for produktionsbehov på alle niveauer. Der oprettes muligvis produktionsordrer på alle niveauer.

 8. Vælg Et niveau, og klik på OK, hvis du vil omplanlægge produktionsordren og beregne og oprette en ny underliggende produktionsordre for det nye halvfabrikata, hvis det ikke er fuldt tilgængeligt.

Bemærk
Ændringer, der implementeres med funktionen Omplanlægning vil sandsynligvis ændre produktionsordrens kapacitetsbehov, hvorfor du muligvis skal ændre planlægning for operationerne bagefter.

Der er korte vejledninger til produktion i et dokument, som du kan redigere og udskrive i Microsoft Office Word. Filen, der hedder "Quick Guides - Manufacturing Foundation.doc", ligger i dokumentationsmappen i klientinstallationen.

Tip

Se også