Hvis et dokument (en rekvisition, et tilbud, en ordre, en rammeordre, en faktura, en returvareordre eller en kreditnota), som du har oprettet, skal godkendes af en person i organisationen, sender du en godkendelsesanmodning. Afhængigt af systemopsætningen sendes anmodningen til den relevante person, som skal godkende anmodningen.

Sådan sendes en godkendelsesanmodning

  • I det relevante dokument under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Send godkendelsesanmodning.

Godkendelsespostens status opdateres fra Oprettet til Åben. Dokumentets status opdateres fra Åben til Afventer godkendelse. Når dokumentets status er Afventer godkendelse, er det låst, indtil alle godkendere har godkendt det.

Afhængigt af opsætningen af godkendelsesprocedurer, identificerer Microsoft Dynamics NAV godkenderne og den rækkefølge, de skal modtage dokumentet i til godkendelse. Derefter oprettes der en post i vinduet Godkendelsesanmodningsposter for hvert dokument, der afventer godkendelse. Du kan vælge processen, så der sendes en mail til godkenderen med besked om, at et dokument venter på vedkommendes godkendelse.

Når godkenderen har gennemgået ordredokumentet og derefter har godkendt det, sættes status for ordren til Frigivet. Du kan nu bogføre dokumentet og fortsætte med din virksomheds ordrebehandlingsproces.

Tip
  • Hvis du vil se alle dine godkendelsesanmodninger, skal du åbne vinduet Godkendelsesanmodningsposter.
  • Hvis du vil se et bestemt dokument, som du har sendt til godkendelse, skal du vælge dokumentet i vinduet Godkendelsesposter og under fanen Naviger i gruppen Vis vælge Dokument.

Tip

Se også