Du kan reservere varer til en produktionsordre. Du skal skelne mellem produktionsordrelinjer og produktionsordrekomponenter.

I proceduren nedenfor anvendes en fastlagt produktionsordre.

Sådan reserverer du en vare til en produktionsordrelinje

  1. Indtast Fastlagt produktionsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn den fastlagte produktionsordre, du vil reservere varer for.

  3. Marker den relevante produktionsordrelinje.

  4. På oversigtspanelet Linjer, skal du vælge Handlinger, vælge Funktioner, og derefter vælge Reserve.

  5. Markér linjen Salgslinje, ordre, og vælg derefter Reserver fra aktuel linje i gruppen Funktioner, under fanen Handlinger.

Programmet har nu reserveret den mængde, du har angivet på den firmaplanlagte produktionsordrelinje.

Bemærk
Hvis der findes varesporingslinjer til salgsordren, skal du følge de ekstra trin i reservationssystemet. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Reservere varesporede varer.

Tip

Se også