Hvis du vil tilbageføre en fejlpostering i en kladde, skal du vælge posten og oprette en modpost (poster, der er identiske med den originale post, men med modsat fortegn i beløbsfeltet) med det samme bilagsnummer og den samme bogføringsdato som den oprindelige post. Når du har tilbageført en post, skal du oprette den korrekte post.

Du kan kun tilbageføre poster, der er bogført fra en finanskladdelinje. E post kan kun tilbageføres én gang, enten som en enkeltstående post eller når posten indgår som led i en journal. Når du én gang har tilbageført en post fra en journal, kan du ikke længere tilbageføre hele journalen, men alle andre transaktioner skal tilbageføres enkeltvist.

Du kan tilbageføre poster fra følgende vinduer:

Sådan tilbageføres en kladdepost

 1. Åbn det relevante vindue

 2. Markér den post, du vil tilbageføre.

 3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Tilbagefør transaktion.

 4. I vinduet Finansjournaler skal du vælge den relevante journal.

 5. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Tilbagefør journal.

 6. Du kan ændre beskrivelsen i feltet Beskrivelse .

 7. På fanen Handlinger i gruppen Tilbageførsel skal du vælge Tilbagefør.

Vigtigt
Du skal annullere udligningen af posten, før du kan tilbageføre en udlignet debitor- eller kreditorpost.

Du kan kun tilbageføre poster, der er oprettet på en finanskladdelinje.

Følgende poster kan ikke fortrydes:

 • Bankposter, der er lukket eller er knyttet til en checkpost.
 • Lukkede momsposter.
 • Kladdeposter fra en transaktion, der ikke er afstemt.
 • Anlægsposter, hvis anlægget er solgt.
 • Anlægsposter, hvis tilbageførslen giver en negativ bogført værdi.
 • Poster, der er blevet datokomprimeret.

Tip

Se også