I vinduet Sagsplanlægningslinjer kan du gennemse og registrere forbrug på forskellige dele af din sag, der automatisk opdateres, når du ændrer eller overfører oplysninger mellem sag og sagskladder eller sagsfakturaer. Dette kræver, at du har oprettet en sag, så Anvend anvendelseslink er aktiveret. F.eks. kan du angive antallet af en ressource, og hvilken mængde, der skal overføres til sagskladden, for planlægningslinjer af typen tidsplan. Hvis typen af planlægningslinjen er Kontrakt, kan du angive antallet af ressourcen, og angive hvilket antal, der skal overføres til en faktura. Ved at sammenligne det antal, der er blevet overført til kladden eller fakturaen med restantallet, kan du hurtigt gennemgå anvendelsesoplysninger.

Sådan registreres forbrug på en sagsplanlægningslinje

 1. I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den sag, du ønsker, og åbn dens sagsplanlægningslinjer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Oprette sagsplanlægningslinjer.

 3. Vælg en sagsplanlægningslinje af typen Tidsplan eller typen Både tidsplan og kontrakt, som du vil registrere forbruget for. Angive det antal, du vil overføre til fakturaen i feltet Antal, der skal overføres til kladde. Standardantallet er det oprindelige Antal, du angav.

  Du kan se det antal, der mangler for at afslutte sagen, og som skal overføres til kladden i feltet Restantal.

 4. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Opret sagskladdelinjer. Udfyld felterne for kørslen Kopier sag til sagsplanlægningslinje. Vælg knappen OK.

 5. Vælg Åbn sagskladde under fanen Handling fra sagsplanlægningslinjerne.

 6. Kontrollér, at linjen er markeret, og vælg Bogfør under fanen Hjem i vinduet Sagskladde. Vælg knappen OK for at gå tilbage til vinduet Sagsplanlægningslinjer.

 7. Gennemgå følgende felter for at observere registrering af sagsforbrug:

  • Antal
  • Restantal
  • Antal, der skal overføres til kladde

  Du kan også gennemse det resterende linjeantal og den resterende omkostning.

Gentag disse trin for at registrere ekstra forbrug.

I den næste opgave kan du også registrere forbrug, men for en sagsplanlægningslinje af typen Kontrakt. I dette tilfælde skal du typisk fakturere dit forbrug, men du kan også overføre det til en kladde. Men, hvis du gør det, opretter Microsoft Dynamics NAV en sagsplanlægningslinje af typen Tidsplan, der skal svare til kontraktlinjen. Du kan finde flere oplysninger i Forstå forbrug og sagslinjetype og Sådan gør du: Oprette aktiviteter, budgetter og faktureringstrukturer for sager.

Sådan registreres forbrug på en sagsplanlægningslinje for type Kontrakt

 1. I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den sag, du ønsker, og åbn dens sagsplanlægningslinjer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Oprette sagsplanlægningslinjer.

 3. Vælg en sagsplanlægningslinje af typen Kontrakt, som du vil registrere forbruget for. I feltet Antal, der skal overf. til faktura skal du angiver det nummer, du vil overføre til fakturaen. Standardantallet er det oprindelige Antal, du angav.

  Du kan se det antal, der mangler for at afslutte sagen, og som skal faktureres i feltet Fakturer (antal).

 4. Vælg Opret salgsfaktura i gruppen Proces under fanen Startside.

 5. Kør Kopier til salgsfaktura for sag.

 6. Sørg for, at linjen er markeret, i vinduet Sagsplanlægningslinjer.

  Gennemgå følgende felter for at observere registrering af sagsforbrug:

  • Antal
  • Antal til fakturering
  • Antal til overførsel til faktura

  Hvis du har bogført fakturaen, der bliver afspejlet i feltet Antal faktureret. Du kan også se det fakturerede beløb.

 7. Hvis du vil gennemgå fakturaen, skal du vælge Hent Salgsfaktura, kreditnota i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

 8. Vælg den relevante faktura, og vælg Åbn salgsfaktura/-kreditnota i vinduet Sagsfakturaer.

Tip

Se også