En kørsel er en rutine, hvor data behandles i bundter, f.eks. kørslen Kursreguler valutabeholdninger. Der findes kørsler, som udfører periodiske regnskabsaktiviteter, som f.eks. opgørelse af resultatopgørelsen ved afslutning af regnskabsåret og rapportering af Intrastatoplysninger. Mange kørsler udfører beregninger, som f.eks. beregningen af rentenotaer, kursjusteringer og beregning af salgspriser.

En kørsel minder om en rapport med den undtagelse, at kørslen bruger resultatet af sit arbejde til at opdatere oplysningerne direkte i stedet for at udskrive resultaterne.

Sådan foretages en kørsel

 1. Åbn anmodningsvinduet for den ønskede kørsel.

 2. Hvis der er et oversigtspanel med Indstillinger for kørslen, skal du udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger for at angive, hvad kørslen skal gøre.

  Hvis du vil have vist Hjælp til kørslen, skal du trykke på F1 i kørselsanmodningsvinduet. Hjælpen forklarer, hvordan du angiver enhver indstilling for felterne i vinduet.

 3. Vinduet kan indeholde mere end et oversigtspanel med filtre, som du kan bruge til at begrænse de data, der inkluderes i kørslen. Du kan angive kriterier i de foreslåede filtre eller tilføje flere filtre.

  Der kan være to typer tilgængelige filtre:

  • Du kan angive de almindelige tabelfiltre under overskriften Vis resultater.
  • Du kan angive FlowFilters under overskriften Grænsetotaler til.
   Du kan finde flere oplysninger under Angive filtre.
 4. Vælg OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil starte kørslen nu, skal du vælge knappen Annuller for at lukke vinduet.

Tip

Se også