Når du arbejder med varer, der kræver varesporing, og du opretter udgående transaktioner, hvor varerne forlader lageret, skal du som regel vælge lot- eller serienumrene ud fra dem, der allerede findes på lageret.

De nøjagtige regler for håndtering af varesporingsnumre i din virksomhed bestemmes af opsætningen af tabellen Varesporingskode.

Bemærk
For at håndtere varesporingsnumre i lageraktiviteterne skal varen oprettes med Serienr. - lagersporing / Lotlagersporing, da dette angiver de særlige regler, der gælder for serie og lotnumre på lageret.

Sådan vælges der fra eksisterende serienumre eller lotnumre

 1. Marker den linje, du vil vælge et lot- eller serienummer til, i et hvilket som helst udgående dokument.

 2. På oversigtspanelet Linjer, skal du vælge Handlinger, vælg Linje eller Vare, og vælg så Varesporingslinjer.

 3. I formularen Varesporingslinjer har du tre muligheder for at vælge lot- eller serienumre:

  • Klik på feltet Lotnr. eller Serienr., og vælg et nummer fra vinduet Varesporingsoversigt.
  • På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Marker poster. Vinduet Marker poster viser alle lot- eller serienumre sammen med disponeringsoplysninger. I feltet Valgt antal skal du angive antallet for hvert af de lot- eller serienumre, du vil bruge.
   Klik på OK, hvorefter programmet overfører de valgte varesporingsoplysninger til vinduet Varesporingslinjer.
  • Indtast eller scan varesporingsnummeret.

Matrixen for mængdefelter på formularhovedet viser dynamisk mængder og summer for de varesporingsnumre, du angiver i vinduet. Mængderne skal svare til mængderne på dokumentlinjen, der er angivet med 0 i felterne Udefineret.

Når du bogfører dokumentlinjen, overføres varesporingsoplysningerne til de tilknyttede vareposter.

Tip

Se også