Hvis du ikke har defineret en kørsel for at sende e-mail-meddelelser til debitorer, eller hvis en meddelelse ikke kan afsendes i en jobkø pga. fejlagtig e-mail-adresse, kan du sende e-mail-meddelelsen manuelt.

Sådan afsendes e-mail-meddelelser manuelt

  1. I feltet Søg skal du angive Vis e-mail-kø og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den relevante linje (som har en anden status end Sendt).

  3. Rediger om nødvendigt felterne Til adresse og Emne.

  4. Under fanen Naviger i gruppen skal du vælge Send e-mail. Der vises en dialogboks. Vælg knappen OK for at bekræfte afsendelse af meddelelsen.

Tip

Se også