Du bruger filtre til at få vist bestemte konti, debitorer, poster eller andet ved at angive kriterier for felter i en tabel. Det er kun poster, der svarer til kriterierne, som vises. Hvis du angiver kriterier for flere felter, skal poster svare til alle kriterier, hvis de skal vises.

Hvis du vil forbedre resultaterne af filtreringen, skal du overveje følgende strategier:

Følgende procedurer viser forskellige filtreringsmetoder til filtrering af data, der bruger Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd..

Filtrere til værdien af det valgte felt

I stedet for at skrive filterværdien i feltet Skriv for at filtrere i filterruden, kan du angive dette filter direkte fra en linje. Filterruden behøver ikke at være synlig i brugergrænsefladen.

Sådan filtreres linjer til værdien af det valgte felt

 1. På en vilkårlig side, hvor der vises linjer, skal du placere markøren i feltet med en værdi, som du vil filtrere alle linjerne efter.

 2. Højreklik i feltet, og vælg derefter Filtrer til denne værdi.

 3. De synlige linjer filtreres med det samme til dem, der indeholder feltværdien. Du kan se den værdi, der filtreres efter, i feltet Skriv for at filtrere.

 4. Hvis du vil fjerne det anvendte feltfilter, skal du trykke på F3 for at flytte markøren til feltet Skriv for at filtrere. Marker og slet filterværdien. Tryk på Enter for at fjerne filteret.

Angive et enkelt feltfilter

Du kan angive feltværdien og feltnavnet i feltet Skriv for at filtrere i filterruden. For at få vist filterruden skal du åbne programmenuen, vælge Tilpas og derefter vælge Filterrude.

Følgende procedure beskriver, hvordan du konfigurerer et filter, så kun de poster, der har grøn som lokationskode, vises.

Sådan angives et feltfilter

 1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Gå til feltet Skriv for at filtrere, og skriv GRØN.

 3. Tryk på tasten Tab. På rullelisten Marker kolonne kan du f.eks. vælge Lokationskode. Du kan vælge feltet for at markere feltet for filtreringsværdi. Tryk på Enter.

  På listen Debitor vises kun poster, der har GRØN som lokationskode. Du kan ikke se andre poster, før du fjerner filteret.

 4. Hvis du vil fjerne filteret, skal du slette værdien i feltet Skriv for at filtrere.

  Du kan nu igen se alle kort på listen Debitor.

  Bemærk
  De filterfelter, der findes på rullelisten, er de samme som dem, der kan ses som kolonner på siden. Du kan tilpasse dette ved at vælge kolonner. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den.

Hvis du vil anvende flere feltfiltre, skal du bruge funktionen Avanceret filter, der er beskrevet i følgende procedure.

Angive flere feltfiltre

Hvis du vil foretage filtrering for mere end ét felt, skal du bruge funktionen Avanceret filter i filterruden. I følgende eksempel bruges kontoplanen.

Sådan konfigureres et filter for flere felter

 1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg sidetitelmenuen, og vælg derefter Avanceret filter.

  En ny filterrude, der viser avancerede søgekriterier, åbnes.

 3. På den første linje for filteret Hvor skal du i kolonnen Nr. vælge feltet og derefter vælge Kontotype.

 4. Vælg rullepilen i feltet Angiv en værdi.

 5. Marker afkrydsningsfeltet I alt. Det er kun linjer med kontotypen I alt, der vises.

  Du kan filtrere flere data ved at angive flere kriterier.

 6. Vælg Tilføj filter for at starte en ny linje.

 7. Vælg Saldo i feltet Og.

 8. I feltet Angiv en værdi skal du indtaste > 10000. Alle linjer med saldi over 10.000 vises

  Du kan fortsætte med at tilføje nye filtre eller redigere de eksisterende kriterier.

 9. Hvis du vil fjerne et filter, skal du vælge Slet X for at rydde den filterlinje, du ikke længere har brug for.

 10. Hvis du vil fjerne alle filtre, skal du vælge titelmenuen Kontoplan og derefter vælge Ryd filter.

  Bemærk
  De filterfelter, der findes på rullelisten, er de samme som dem, der kan ses som kolonner på siden. Du kan tilpasse dette ved at vælge kolonner.

Angive et filter et beregnet felt

Et FlowFilter filtrerer indholdet af felter, der viser beløb eller mængder, som beregnes ud fra poster i andre tabeller. Du kan f.eks. bruge et FlowFilter til at få vist poster i andre tabeller, f.eks. poster med et bestemt datointerval eller med en bestemt lokationskode. Du kan angive FlowFilters i felter, der slutter med betingelsen Filter, f.eks. Datofilter, Global Dimension 1-filter eller Lokationsfilter. Du kan finde flere oplysninger i FlowFilters.

FlowFilters bruges på forskellige måder afhængigt af, om det anvendes til et kort eller en liste. I følgende eksempler bruges varekortet og kontoplanen.

Sådan angives et FlowFilter på et kort

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg sidetitelmenuen igen, og vælg derefter Grænsetotaler.

 3. Der vises et Begræns totaler til-afsnit i filterruden.

 4. I feltet Hvor skal du i kolonnen Nr. vælge feltet og derefter vælge Lokationsfilter.

 5. Vælg feltet Angiv en værdi i feltet.

 6. Vælg lokationen GRØN. Den valgte lokation vises nu i afsnittet Begræns totaler til.

 7. Vælg en vare på listen, f.eks. vare 1900-S. Under fanen Start i gruppen Administrer skal du vælge Rediger for at åbne vare-kortet.

  Vinduet viser de forskellige disponerede mængder på oversigtspanelet Generelt, kun for lokationen GRØN.

 8. Hvis du vil fjerne filteret, skal du under fanen Handlinger i gruppen Side vælge Ryd Filter.

Sådan angives et FlowFilter på en listeside

 1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg sidetitelmenuen igen, og vælg derefter Begræns totaler til.

  Der vises et Begræns totaler til-afsnit i filterruden.

 3. På den første linje i feltet Hvor skal du i kolonnen Nr. vælge feltet og derefter vælge Afdelingsfilter.

 4. Vælg feltet Angiv en værdi i feltet.

 5. Vælg Salg. Den afdeling, du har valgt, vises i filteret Begræns totaler til.

Når du er færdig med at få vist data med FlowFilters, kan du vælge Slet X på linjen for at rydde filteret.

Tip

Se også