Når du har oprettet et nyt kontoskema og oprettet rækkerne i kontoskemaet, skal du angive kolonner. Du kan oprette dem manuelt eller tilknytte et foruddefineret kolonneformat til kontoskemaet. Ellers vises der ingen oplysninger.

Sådan oprettes kontoskemakolonner manuelt

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoskemaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Kontoskema i feltet Navn skal du vælge kontoskemanavnet og derefter trykke på knappen OK.

  3. På fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Rediger opsætning af kolonneformat.

  4. Udfyld felterne i vinduet Kolonneformat. For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

Bemærk
En udskrevet version af kontoskemaet kan vise højst fem kolonner. Hvis der er mere end fem kolonner i kontoskemaet, er det kun de første fem, der bliver udskrevet. Når du får vist udskriften, kan du nøjagtigt se, hvordan rækker og kolonner udskrives.

Tip

Se også