Du kan bruge et kontoskema til at oprette en opgørelse, hvor tallene i finansposter sammenlignes med tallene i finansbudgettet.

Sådan oprettes kontoskemaer med oversigter

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoskema og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Kontoskema i feltet Navn skal du vælge standardkontoskemanavnet.

  3. Vælg Indsæt konti på fanen Handlinger i gruppen Funktioner.

  4. Marker de konti, som du ønsker at medtage i opgørelsen, og vælg derefter knappen OK. Kontiene indsættes i kontoskemaet. Hvis du vil, kan du også ændre kolonneformatet.

  5. På fanen Naviger i gruppen Kontoskema skal du vælge Oversigt.

  6. Klik på oversigtspanelet Dimensionsfiltre, og sæt budgetfilteret til det ønskede filternavn.

  7. Vælg knappen OK.

Du kan nu kopiere og indsætte budgetoversigten i et regneark..

Tip

Se også