Følg disse trin for at oprette den ekstra rapporteringsvaluta:

Angiv finanskonti til bogføring af valutakursreguleringer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Valutaer og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Valutaer skal du angive følgende felter for den ekstra rapporteringsvaluta.

  Felt Beskrivelse

  Realiseret finansgevinstkonto

  Den finanskonto, hvor kursgevinster skal bogføres for kursreguleringer mellem regnskabsvalutaen og den ekstra rapporteringsvaluta bliver bogført.

  Realiseret finanstabskonto

  Den finanskonto, hvor kurstab skal bogføres for kursreguleringer mellem regnskabsvalutaen og den ekstra rapporteringsvaluta bliver bogført.

  Afrundingskonto (gevinst)

  Den finanskonto, hvor positive afrundingsbeløb bogføres, hvis du bogfører i modulet Finans i både LV og ekstra rapporteringsvaluta.

  Afrundingskonto (tab)

  Den finanskonto, hvor negative afrundingsbeløb bogføres, hvis du bogfører i modulet Finans i både LV og ekstra rapporteringsvaluta.

Bemærk
Der kan opstå afrundingsbeløb, når Microsoft Dynamics NAV afrunder de debet- og kreditbeløb, som er blevet konverteret fra RV til en ekstra rapporteringsvaluta.

For hver enkelt finanskonto skal du angive, hvordan bogførte beløb for kontoen skal reguleres, så der tages hensyn til udsving i valutakurserne mellem RV og den ekstra rapporteringsvaluta.

Sådan angives metoden til regulering af valutakurser for alle finanskonti

 1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Kontoplan vælges den relevante finanskonto.

 3. På fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Rediger for at åbne vinduet Finanskort.

 4. På oversigtspanelet Rapportering skal du vælge den korrekte metode i feltet Valutakursregulering.

  Hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, skal du i feltet Valutakursregulering angive, hvordan denne finanskonto skal reguleres for kursudsving mellem RV og den ekstra rapporteringsvaluta.

  Følgende tabel viser de indstillinger, du kan vælge.

  Indstilling Beskrivelse

  Ingen regulering

  Der foretages ingen kursregulering af finanskontoen. Dette er standardindstillingen.

  Vigtigt
  Denne indstilling bør vælges, hvis valutakursen mellem RV og den ekstra rapporteringsvaluta altid er den samme.

  Regul. beløb

  RV-beløbet reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Beløb og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto i vinduet Valutaer.

  Regul. ekstra valutabeløb

  Den ekstra rapporteringsvaluta reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Ekstra valuta (beløb) og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto i vinduet Valutaer.

  Gevinst og tab på valutakursudsving bliver først bogført, når du udfører kørslen Kursreguler valutabeholdninger. I denne kørsel identificeres den regulerede valutakurs i vinduet Valutakurser og derefter sammenlignes beløbene i felterne Beløb og Ekstra valuta (beløb) på finansposten for at fastlægge, om der foreligger et kurstab eller en kursgevinst. Kørslen bruger den mulighed, du har valgt i feltet Valutakursregulering, til at bestemme, om kursgevinster eller -tab på finanskonti skal beregnes og bogføres.

 5. Luk vinduet Finanskort.

Sådan angives metoder til regulering af valutakurser for momsposter

 1. I feltet Søg skal du indtaste Regnskabsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Regnskabsopsætning på oversigtspanelet Rapportering skal du vælge den ønskede metode i feltet Valutakursregulering (moms).

 3. Hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, kan du i feltet Valutakursregulering (moms) angive, hvordan kontiene til momsbogføring i tabellen Momsbogføringsopsætning skal justeres for kursudsving mellem RV og den ekstra rapporteringsvaluta

  Når du aktiverer kørslen Kursreguler valutabeholdninger, findes reguleringskursen i tabellen Valutakurs, og derefter sammenlignes beløbene i felterne Beløb og Ekstra valuta (beløb) på momsposten for at fastslå, om der foreligger et kurstab eller en kursgevinst. Kørslen bruger den mulighed, du har valgt i dette felt, til at bestemme, hvordan kursgevinster eller -tab på momsposter skal bogføres.

  Du har de samme indstillinger som ved finansposter, men i dette tilfælde vil reguleringerne udføres på momsposterne.

  Indstilling Beskrivelse

  Ingen regulering

  Der foretages ingen kursregulering af finanskontoen. Dette er standardindstillingen.

  Regul. beløb

  RV-beløbet reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Beløb og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto i vinduet Valutaer.

  Regul. ekstra valutabeløb

  Den ekstra rapporteringsvaluta reguleres for alle kursgevinster eller -tab. Valutakursgevinster eller -tab bogføres i finanskontoen i feltet Ekstra valuta (beløb) og i de konti, du angav til gevinster eller tab, i felterne Realiseret finansgevinstkonto og Realiseret finanstabskonto i vinduet Valutaer.

Sådan aktiveres den ekstra rapporteringsvaluta

 1. I feltet Søg skal du indtaste Regnskabsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Regnskabsopsætning på oversigtspanelet Rapportering skal du vælge feltet Ekstra rapporteringsvaluta for at vælge den ekstra valuta, du vil rapportere i.

 3. Når du forlader feltet, vises der via Microsoft Dynamics NAV en bekræftelsesmeddelelse, der beskriver konsekvensen af at aktivere den ekstra rapporteringsvaluta.

 4. Tryk på knappen Ja for at bekræfte, at du vil aktivere valutaen.

 5. Batchjobbet Reguler eks. rapport.valuta åbnes. Kørslen konverterer RV-beløb i eksisterende poster til den ekstra rapporteringsvaluta. Der bruges en standardvalutakurs i kørslen, som kopieres fra den valutakurs, der er gyldig på arbejdsdagen i vinduet Valutakurser. De afrundingsbeløb, som opstår ved konvertering af RV til en ekstra rapporteringsvaluta, bogføres i de konti til afrundingsgevinst og -tab, der er angivet i vinduet Valutaer. Bogføringsdatoen og bilagsnummeret for disse poster er de samme som for den oprindelige finanspost. Når alle afrundingsposterne er bogført, bogføres der en afrundingspost på ultimodatoen for hvert lukket år i resultatkontoen. Dette er for at sikre, at slutsaldoen i resultatkontiene for hvert lukket år er 0 i både RV og den ekstra rapporteringsvaluta.

 6. Vælg OK for at eksekvere kørslen.

 7. Når du har udført kørslen, vil beløb i de følgende eksisterende poster være i både RV og i den ekstra rapporteringsvaluta:

  • Finansposter
  • Vareudligningsposter
  • Momsposter
  • Sagsposter
  • Værdiposter
  • Produktionslinjer
  • Produktionsposter

  Derudover vil beløbene i alle fremtidige poster af samme type være registreret i både RV og den ekstra rapporteringsvaluta.

Bemærk
Feltet Ekstra rapporteringsvaluta vil kun være aktiveret, efter at du har valgt knappen OK i kørslen Reguler eks. rapport.valuta.

Tip

Se også