Transaktioner kan allokeres på forskellige afdelinger eller projekter ud fra brugerdefinerede allokeringsnøgler. Du kan f.eks. definere en allokeringsnøgle til at allokere afskrivningerne på biler med 35 procent til administrationsafdelingen og 65 procent til salgsafdelingen.

Sådan defineres allokeringsnøgler for anlægsaktiver

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsbogføringsgrupper og derefter vælge det relaterede link.

  2. På fanen Naviger skal du i gruppen Bogf.gr vælge allokeringer og derefter vælge en bogføringstype. Vinduet Anlægsallokeringer vises.

  3. Udfyld de relevante felter.

  4. Gentag denne fremgangsmåde for hvert enkelt bogføringstype, du vil definere allokeringsnøgler for.

Tip

Se også