For hver kolonne, med undtagelse af kolonnetypen Formel, som du opsætter i vinduet Analysekolonner, skal du vælge en analysetypekode for at angive værditypen af den varepost og værdipost, der skal kopieres til vinduet Analyserapport og til rapportudskrifter.

Sådan oprettes analysetyper

  1. I feltet Søg skal du indtaste Analysetyper og derefter vælge det relaterede link.

  2. I feltet Kode skal du indtaste en unik kode, som identificerer analysetypen. I feltet Navn skal du indtaste en beskrivelse af analysetypen.

  3. Vælg en værditype i feltet Værditype, som analysetypen skal baseres på.

  4. Du skal også udfylde felterne Vareposttypefilter og Værdiposttypefilter.

  5. Du kan vende tilbage til standardanalysetyper ved at vælge Nulstil standardanalysetyper i gruppen Generelt under fanen Handlinger.

Tip

Se også