Du kan definere lukkekoder for leads, som afspejler de årsager, du typisk bruger til at afslutte leads, f.eks. at handlen blev taget hjem.

Efterfølgende kan du så se, hvor mange leads som er blevet lukket med de forskellige årsager i vinduet Leadstatistik.

Sådan defineres leadlukkekoder

  1. I feltet Søg skal du angive Leadlukkekode og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Udfyld felterne Kode, Type og Beskrivelse.

Gentag disse trin for hver leadlukkekode, du vil definere.

Tip

Se også