Når du har oprettet momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper, skal du oprette kombinationer af de to grupper.

Sådan angives kombinationer af momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper

  1. I feltet Søg skal du indtaste Momsbogføringsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Opsætning af momsbogf. skal du vælge den første kode på listen i feltet Momsvirksomhedsbogf.gruppe.

  3. I feltet Momsproduktbogf.gruppe skal du vælge den ønskede kode i overensstemmelse med listen.

  4. Gentag fremgangsmåden, til du har opsat alle de nødvendige kombinationer.

Tip

Se også