Du kan gruppere anlægsaktiverne i hovedanlæg og de tilhørende komponenter. Du kan f.eks. have en produktionsmaskine, som består af mange dele, som du vil gruppere på denne måde.

Både hovedanlægget og alle dets komponenter skal oprettes som individuelle anlægskort. Når du har oprettet en komponentliste, udfylder Microsoft Dynamics NAV felterne Hovedanlæg/underanl. og Hovedanlæg/underanl. på anlægskortene.

Sådan oprettes komponentlister til hovedanlæg

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsaktiver og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg det anlæg, der er hovedanlægget.

  3. På fanen Naviger i gruppen Anlæg skal du vælge Hovedanlæg. Vinduet Hovedanlæg åbnes.

  4. Vælg feltet Anlægsnr. for at få vist en oversigt over anlæg. Marker det relevante anlægsaktiv, og vælg derefter knappen OK for at kopiere nummeret til feltet.

Bemærk
Du skal oprette et anlægskort for hver komponent, inden du kan knytte det til et hovedanlæg.

Du kan ikke slette et hovedanlæg, før du har fjernet de tilhørende fra komponentlisten.

I vinduet Anlægsopsætning kan du vælge feltet Tillad bogf. på hovedanlæg for at tillade bogføring for et hovedanlæg.

Tip

Se også