Du kan bruge vinduet Serviceåbningstider til at angive specifikke serviceåbningstider for den debitor, servicekontrakten tilhører. Serviceåbningstiderne bruges til at beregne svardato og svartidspunkt for serviceordrer og tilbud, som hører til servicekontrakten.

Hvis du ikke angiver specifikke serviceåbningstider for servicekontrakten, anvendes standardserviceåbningstiderne.

Sådan angives kontraktspecifikke serviceåbningstider

  1. Indtast Servicekontrakter i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn den relevante servicekontrakt, du vil angive specifikke serviceåbningstider for.

  3. Vælg Serviceåbningstider i gruppen Kontrakt under fanen Naviger. Vinduet Serviceåbningstider åbnes.

  4. Hvis du vil angive serviceåbningstider baseret på standardserviceåbningstider, skal du vælge Kopier stand.serv.åbningstider i vinduet Serviceåbningstider i gruppen Funktion under fanen Handlinger.

  5. Rediger felterne i posterne for serviceåbningstider. Indsæt eller slet poster for at konfigurere serviceåbningstider for kontrakten. Bemærk, at felterne Dag, Starttidspunkt og Sluttidspunkt er påkrævede for hver linje.

  6. Hvis serviceåbningstiderne skal være gældende fra en bestemt dato, skal du udfylde feltet Startdato.

  7. Hvis serviceåbningstiderne skal gælde på fridage, skal du markere afkrydsningsfeltet Gælder på fridage.

  8. Vælg knappen OK.

Tip

Se også