Omkostningssteder er afdelinger, der er ansvarlige for omkostninger og indtægter. Diagrammet over omkostningssteder er lig dimensionsoplysningerne for regnskabet. Du kan angive diagrammet over omkostningssteder på følgende måder:

Sådan overføres dimensionsværdier i regnskabet til diagrammet over omkostningssteder.

 1. Angiv en dimension, der skal være omkostningsstedsdimensionen i vinduet Opdater dimensioner for omkostningsregnskab vindue. Kun værdierne fra denne dimension overføres.

 2. I feltet Søg skal du indtaste Omkostningssteder og derefter vælge det relaterede link.

 3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Hent omkostningssteder fra dimensionen for at overføre dimensionsværdier til diagrammet over omkostningssteder. Funktionen overfører de dimensionsværdier, som du definerede i trin 1.

  Bemærk
  Du kan indstille feltet Opdater omkostningsstedsdimension til at definere en envejssynkronisering af dimensionsværdier fra regnskabet til diagrammet over omkostningssteder. Du kan ikke definere en synkronisering af diagrammet over omkostningssteder fra regnskabet.

Diagrammet over omkostningssteder indeholder alle de angivne dimensionsværdier fra regnskabet og indeholder titler og subtotaler.

Sådan oprettes nye omkostningssteder i vinduet Omkostningssteder

 1. Bemærk
  Du kan oprette og vedligeholde omkostningssteder på enten kortet Omkostningsstedskorteller i vinduet Omkostningssteder. I denne procedure opretter du omkostningssteder i vinduet Omkostningssteder.

  Åbn vinduet Omkostningssteder i redigeringstilstand.

 2. I feltet Kode angives omkostningsstedets kode. Alle omkostningssteder skal have en kode.

 3. I feltet Navn angives omkostningsstedets navn.

 4. Vælg rullepilen i feltet Linjetype for at angive formålet med omkostningsstedet.

  • For omkostningssteder af typen Total skal du udfylde feltet Sammentælling. Brug operatoren or, som er en lodret linje (|), til at angive områder for omkostningssteder.
  • For omkostningssteder af typen Til-sumudfyldes dette felt automatisk, når du bruger indrykningsfunktion.
 5. Udfyld felterne Sorteringsrækkefølge og Prisundertype.

 6. Vælg den næste tomme linje for at oprette et nyt omkostningssteder, og gentag derefter trin 2 til 5.

 7. Når du har oprettet alle omkostningssteder på fanen Startside i gruppen Behandl, skal du vælge Indryk omkostningssteder. Vælg knappen Ja.

Vigtigt
Hvis du har angivet definitioner i felterne Sammentælling for Til-sum-omkostningssteder, før du kører indrykningsfunktionen, skal du angive dem igen. Funktionen overskriver værdierne i alle Til-sum-felter.

Tip

Se også