Omkostningsobjekter er en virksomheds projekter, produkter eller tjenester. Diagrammet over omkostningsobjekter er lig dimensionsoplysningerne for regnskabet. Du kan angive diagrammet over omkostningsobjekter på følgende måder:

Sådan overføres dimensionsværdier fra regnskabet til diagrammet over omkostningsobjekter.

 1. Angiv en dimension, der skal være omkostningsobjektdimensionen i vinduet Opdater dimensioner for omkostningsregnskab vindue. Kun værdierne fra denne dimension overføres.

 2. I feltet Søg skal du indtaste Omkostningsemner og derefter vælge det relaterede link.

 3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Hent omkostningsobjekter fra dimensionen for at overføre dimensionsværdier til diagrammet over omkostningsobjekter. Funktionen overfører de dimensionsværdier, som du definerede i trin 1.

  Bemærk
  Du kan indstille feltet Opdater omkostningsemnedimension til at definere en envejssynkronisering af dimensionsværdier fra regnskabet til diagrammet over omkostningsobjekter. Du kan ikke definere en synkronisering af diagrammet over omkostningsobjekter fra regnskabet.

Diagrammet over omkostningsobjekter indeholder alle de angivne dimensionsværdier fra regnskabet og indeholder titler og subtotaler.

Sådan oprettes nye omkostningsobjekter i vinduet Omkostningsemner

 1. Bemærk
  Du kan oprette og vedligeholde omkostningsobjekter i enten kortet Omkostningsemnekorteller i vinduet Omkostningsemner. I denne procedure opretter du omkostningsobjekter i vinduet Omkostningsemner.

 2. Åbn vinduet Omkostningsemner i redigeringstilstand.

 3. I feltet Kode angives omkostningsobjektets kode. Alle omkostningsobjekter skal have en kode.

 4. I feltet Navn angives omkostningsobjektets navn.

 5. Vælg rullepilen i feltet i Linjetype for at angive formålet med omkostningsobjektet.

  • For omkostningsobjekter af typen Total skal du udfylde feltet Sammentælling. Brug operatoren or, som er en lodret linje (|), til at angive områder for omkostningsobjekter.
  • For omkostningsobjekter af typen Til-sum udfyldes dette felt automatisk, når du bruger indrykningsfunktion.
 6. Udfyld feltet Sorteringsrækkefølge.

 7. Vælger den næste tomme linje for at oprette et nyt omkostningsobjekt, og gentag derefter trin 2 til 5.

 8. Når du har oprettet alle omkostningsobjekter på fanen Startside i gruppen Behandl, skal du vælge Indryk omkostningsobjekter. Vælg knappen Ja.

Vigtigt
Hvis du har angivet definitioner i felterne Sammentælling for Til-sum-omkostningsobjekter, før du kører indrykningsfunktionen, skal du angive dem igen. Funktionen overskriver værdierne i alle Til-sum-felter.

Tip

Se også