Hvis du bruger funktionerne i modulet Salg, skal du oprette bindinger til finanskonti. Du opretter bindinger ved at oprette en eller flere debitorbogføringsgrupper. Du kan bruge de samme finanskontonumre eller nogle andre kontonumre for hver bogføringsgruppe.

Du skal oprette de nødvendige konti i vinduet Kontoplan, før du kan definere bogføringsgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere kontoplanen.

Sådan gør du: Oprette debitorbogføringsgrupper

  1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorbogføringsgrupper og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne i vinduet Debitorbogføringsgrupper.

  3. Gentag proceduren for hver bogføringsgruppen, du vil oprette. Du kan oprette lige så mange bogføringsgrupper, som du har brug for.

Når du har oprettet bogføringsgrupper til debitorer, skal du angive en bogføringsgruppekode på hvert debitorkort. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes debitorer.

Tip

Se også