Du kan oprette en standardmodkonto for hvert kladdenavn og få Microsoft Dynamics NAV til automatisk at foreslå en modkontotype og et modkontonummer på hver kladdelinje. Hvis du ikke angiver en standardmodkonto, skal du udfylde feltet manuelt.

Sådan oprettes standardmodkonti

  1. I feltet Søg skal du angive Finanskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Finanskladde i feltet Kld.navn skal du vælge det kladdenavn, som du vil oprette en standardmodkonto for.

  3. Vælg den kontotype, du vil bruge som standardmodkontotype, i feltet Modkontotype.

  4. Få vist en oversigt over de relevante standardmodkontonummer i feltet Modkonto

En standardmodkonto er nyttig til kladdenavne, hvor du indtaster den samme modkonto på hver linje.

Hvis du vil bruge modkonti, der er forskellige fra standardkonti, kan du manuelt ændre modkontotypen og -nummeret på kladdelinjen.

Tip

Se også