Du kan bruge vinduet Standardserv.åbningstider til at angive almindelige serviceåbningstider i din virksomhed. Serviceåbningstiderne bruges til at beregne svardato og -tidspunkt for serviceordrer og tilbud og til at udsende advarsler vedr. svartid. Standardserviceåbningstiderne anvendes automatisk til servicekontrakter, medmindre du angiver særlige serviceåbningstider for en kontrakt.

Sådan angives standardserviceåbningstider

  1. Indtast Standardserv.åbningstider i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Opret en ny standardserviceåbningstid.

  3. Angiv den dato, serviceåbningstiderne skal gælde fra, på linjerne i feltet Startdato. Hvis du lader dette felt stå tomt, gælder serviceåbningstiderne altid.

  4. Vælg den ugedag, du angiver serviceåbningstider for, i feltet Dag. Feltet skal udfyldes.

  5. Indsæt start- og sluttidspunkter for serviceåbningstiderne i felterne Starttidspunkt og Sluttidspunkt. Disse felter skal udfyldes.

  6. Marker afkrydsningsfeltet Gælder på fridage, hvis serviceåbningstiderne skal gælde på fridage.

Gentag disse trin for hver ugedag, hvor virksomheden har åbent.

Vigtigt
Hvis du lader linjerne i vinduet Standardserv.åbningstider være tomme, bruges 24 timer som standardværdi, og den vil kun gælde på almindelige arbejdsdage.

Tip

Se også