Du kan oprette standardmomsvirksomhedsbogføringsgrupper ved at linke dem til virksomhedsbogføringsgrupper. Derefter indsætter Microsoft Dynamics NAV den relevante kode for momsvirksomhedsbogføringsgruppe, når du knytter den relevante virksomhedsbogføringsgruppe til en debitor, kreditor eller finanskonto. Du skal først oprette momsvirksomhedsbogføringsgrupper.

Sådan oprettes standardmomsvirksomhedsbogføringsgrupper

  1. I feltet Søg skal du indtaste Gen. virksomhedsbogf.grupper og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den relevante virksomhedsbogføringsgruppe. På fanen Startside skal du vælge Rediger.

  3. Vælg den kode, du vil bruge som standard, i feltet Stand. momsvirk.bogf.gruppe.

  4. Vælg afkrydsningsfeltet Indsæt auto. standard.

Hvis det ikke er relevant, eller du ikke vil anvende funktionen til individuelle eller generelle virksomhedsbogføringsgruppekoder, kan du lade være at udfylde de to felter. I så fald skal du manuelt knyttet momsvirksomhedsbogføringsgrupper til debitorer, kreditorer og finanskonti.

For flere oplysninger om tildeling af moms til konti se Sådan knyttes momsvirksomhedsbogføringsgrupper til debitor- og kreditorkonti og Sådan tildeles momsbogføringsgrupper til finanskonti.

Tip

Se også