Du kan oprette standardmomsproduktbogføringsgrupper ved at linke dem til produktbogføringsgrupper. Den relevante kode indsættes automatisk som momsproduktbogføringsgruppekode, når du angiver den relevante produktbogføringsgruppekode. Du skal først oprette momsproduktbogføringsgrupper.

Sådan oprettes standardmomsproduktbogføringsgrupper

  1. I feltet Søg skal du indtaste Gen. produktbogf.grupper og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Produktbogføringsgrupper skal du vælge den relevante kode i feltet Momsprod.bogf.gruppe (stand.).

  3. Vælg afkrydsningsfeltet Indsæt auto. standard.

Hvis det ikke er relevant, eller du ikke vil anvende funktionen til individuelle eller generelle produktbogføringsgruppekoder, kan du lade være at udfylde de to felter. Du skal derefter knytte momsproduktbogføringsgrupper manuelt til varerne.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes momsproduktbogføringsgrupper.

Tip

Se også