Administratoren har adgang til alle opsætningsfunktionerne til dokumentgodkendelser. Administratoren opretter hierarkiet af godkendere og definerer, hvilke salgs- og købsdokumenter der skal behandles i dokumentgodkendelsessystemet.

Sådan vælges indstillinger for dokumentgodkendelsessystemet

  1. I feltet Søg skal du indtaste Godkendelsesopsætning og derefter vælge det relaterede link.

  2. I feltet Formular for forfaldsdato i oversigtspanelet Generelt skal du angive formularen for forfaldsdatoen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives datoer og klokkeslæt.

  3. Vælg administratorens bruger-id i feltet Godkendelsesadministrator.

  4. Hvis den person, der godkender et dokument, skal tilføje en kommentar, hvis han eller hun afviser et dokument, skal du markere afkrydsningsfeltet Anmod om afvisningsbemærkning.

Tip

Se også