Du kan vælge, hvilken type salgs- eller købsdokumenter der skal indgå i godkendelsesprocessen, og hvilke godkendelsestyper og grænsetyper der skal bruges..

Der findes en række skabeloner, som du kan bruge, når du vælger indstillinger til dokumenterne. Du kan gøre dette i vinduet Godkendelsesskabeloner.

Sådan angives, hvilke dokumenter der skal indgå i godkendelsesprocessen

 1. I feltet Søg skal du indtaste Godkendelsesskabeloner og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg en skabelon, og gå til fanen Start, hvor du i gruppen Administrer skal vælge Rediger liste.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Aktiveret for at aktivere skabelonen med standardindstillingerne. Du kan også ændre følgende indstillinger, så de bedre opfylder virksomhedens behov.

  • Godkendelseskode
  • Bilagstype
  • Godkendelsestype
  • Grænsetype

  For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

 4. Hvis du vil tilføje flere godkendere, skal du under fanen Start i gruppen Proces vælge Andre godkendere for at åbne vinduet Andre godkendere.

 5. Oprette yderligere godkendere. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives flere godkendere.

Bemærk
Når du har valgt en skabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiveret for at aktivere skabelonen.

Tip

Se også