Når du søger efter dubletter, skal du anvende søgestrenge. Du kan definere søgestrengene i vinduet Opsætn. af dubletsøgestreng ved at angive første og sidste tegn fra de følgende felter i tabellen Kontakt: Navn, Navn 2, Adresse, Adresse 2, Postnr., By, Telefon og SE/CVR-nr.

Sådan defineres dubletsøgestrenge

  1. I feltet Søg skal du indtaste Marketingopsætning og derefter vælge det relaterede link.

  2. På fanen Naviger skal du i gruppen Installation vælge Opsætn. af dubletsøgestreng.

  3. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  4. Marker det felt i feltet Felt, som du ønsker, søgestrengen skal bestå af.

  5. Marker den del af feltet, du ønsker, at strengen skal bestå af, i feltet Del af felt.

  6. Angiv, hvor mange tegn strengen skal bestå af i feltet Længde.

Gentag disse trin for hver dubletsøgestreng, du vil oprette.

Tip

Se også