Du kan definere, hvilke hændelser, f.eks en godkendelse, afvisning, annullering eller delegering, der udløser en e-mail-notifikation til en godkender. Notifikationen angiver, at et dokument venter på godkendelse. E-mail-skabeloner tilknyttes godkendelser og notifikationer for forfaldne e-mails. Du kan bruge de standardskabeloner, der findes i Microsoft Dynamics NAV, eller du kan eksportere og redigere dem og derefter importere dem igen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan ændres e-mail-skabeloner til meddelelser om dokumentgodkendelse.

Angiv, hvordan du ønsker, at notifikationer skal håndteres, i vinduet Opsætning af godkendelse.

Sådan opsættes notifikationssystemet

 1. I feltet Søg skal du indtaste Godkendelsesopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg de hændelser, der skal udløse en notifikation, i oversigtspanelet Notifikationer på listen Informer bruger om:

Hvis godkendelsesfristen overskrides, kan du sende en e-mail til godkenderen med besked om, at godkendelsesfristen er overskredet. I feltet Sidste kørselsdato kan du se, hvornår du sidst har sendt en e-mail med denne besked.

Sådan sendes en mail om overskreden frist

 1. I feltet Søg skal du indtaste Godkendelsesopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Naviger i gruppen Forfaldne skal du vælge Send e-mail om forfald.

  Disse e-mail-meddelelser sendes nu til godkenderen.

Du kan se alle forfaldne godkendelser i vinduet Forfaldne notifikationsposter

Sådan får du vist listen over e-mails om forfald

 1. I feltet Søg skal du indtaste Godkendelsesopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Naviger skal du i gruppen Forfaldne vælge Forfaldne logposter.

 3. Hvis du vil slette en post, skal du under fanen Start i gruppen Proces vælge Slet poster.

  Hvis du vil gennemgå en godkendelsespost, skal du under fanen Naviger i gruppen Vis vælge Udlign Post eller Dokument.

Bemærk
Du kan ikke foretage ændringer end sletninger i vinduet Forfaldne notifikationsposter.

Tip

Se også