En type er et foruddefineret format for en kladde. Typen indeholder oplysninger om sporingskoder, rapporter og nummerserier.

Microsoft Dynamics NAV opretter automatisk en anlægskladdetype, første gang du åbner vinduet Anlægskladde. Du kan definere flere kladdetyper.

Sådan defineres anlægskladdetyper

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægskladdetyper og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld de relevante felter.

Tip

Se også