Microsoft Dynamics NAV opretter automatisk en anlægsomposteringskladdeskabelon, første gang du åbner vinduet Anlægsompost.kladde. Du kan definere flere anlægsomposteringskladdetyper.

Sådan defineres anlægsomposteringskladdetyper

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsompost.kladdetyper og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne.

Tip

Se også