Du skal oprette finanskonti eller konti, hvor afrundingsdifferencer kan bogføres, for at bruge den automatiske fakturaafrundingsfunktion. Du skal først oprette momsproduktbogføringsgrupper.

Sådan opsættes finanskonti til fakturaafrundingsdifferencer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

  2. Opsæt kontoen i vinduet Kontoplan, og kald den Fakturaafrunding eller noget tilsvarende. Kontonavnet bruges automatisk af Microsoft Dynamics NAV som tekst på fakturaer, der afrundes.

  3. Vælg <Blank> i feltet Bogføringstype.

  4. Lad feltet Momsvirksomhedsbogf.gruppe stå tomt.

  5. Udfyld feltet Momsproduktbogf.gruppe. Du kan oprette en ny gruppekode, som kan anvendes til fakturaafrunding.

Du kan nu knytte fakturaafrundingskontoen til bogføringsgrupper i vinduet Debitorbogføringsgrupper og vinduet Kreditorbogføringsgrupper.

Tip

Se også