Hvis du vil oprette en helt ny kontoplan eller føje nye konti til eksisterende, skal du oprette hver konto individuelt. Når du opretter en helt nyt kontoplan, er det nemmest at bruge vinduet Kontoplan.

Sådan oprettes finanskonti i kontoplanvinduet

 1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside skal du vælge Rediger for at åbne vinduet Kontoplan.

 3. Angiv kontonummeret i feltet Nr. Alle konti skal have et nummer.

 4. Indtast et kontonavn i feltet Navn.

 5. I feltet Resultatopg./Balance skal du vælge Resultatopgørelse eller Balance, afhængig af om kontoen er en del af en resultatopgørelse eller en balance.

 6. Identificer formålet med kontoen i feltet Kontotype. Markér feltet for at få vist indstillingerne Kun den første type, Bogføring, repræsenterer en konto, som du kan bogføre på. De andre bruges til at oprette totaler og overskrifter i kontoplanen.

 7. For kontoer af typen I alt skal du udfylde feltet Sammentælling. For kontoer af typen Til-sum udfyldes feltet automatisk af funktionen Indryk.

  Ud over felterne, der er beskrevet tidligere i dette afsnit, skal du udfylde felterne Virksomhedsbogf.gruppe, Produktbogf.gruppe, Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Momsproduktbogf.gruppe. Hvis du vil have Hjælp til et bestemt felt, skal du klikke på feltet og trykke på F1.

 8. Vælg den næste tomme linje for at oprette en ny konto, og gentag derefter trin 3 til 6.

 9. Når du har oprettet alle kontiene, skal du på fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælge Indryk kontoplan. Vælg knappen Ja.

Vigtigt
Hvis du har angivet definitioner i felterne I alt for konti med Til-sum, før du anvender indrykningsfunktionen, skal du angive dem igen bagefter, fordi funktionen overskriver værdierne i alle felter med Til-sum.

Tip

Se også