Brug produktbogføringsgruppekoder til at angive bogføring i overensstemmelse med den måde, du kategoriserer salg og køb af varer på.

Sådan oprettes produktbogføringsgrupper

  1. I feltet Søg skal du indtaste Gen. produktbogf.grupper og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Produktbogføringsgrupper skal du angive en kode i feltet Kode for at identificere gruppen.

  3. I feltet Beskrivelse kan du indtaste en kort beskrivelse af gruppen.

  4. Gentag proceduren for hver produktbogføringsgruppe, du vil oprette.

Tip

Se også