Når der er angivet arbejdsdage, skal undtagelserne angives.

Sådan opsættes en feriekalender

  1. I feltet Søg skal du indtaste Produktionskalendere og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den relevante kalender.

  3. Under fanen Naviger skal du i gruppen P.kalender vælge Feriedage.

  4. Angiv den planlagte feriedag. Feriedagen kan være en del af den planlagte arbejdstid. Hvis det er tilfældet, skal du kun angive den relevante tidsperiode i felterne Startdato/-tidspunkt og Sluttidspunkt.

Tip

Se også