Du kan definere navne i en forsikringskladdetype. Værdierne i kladdenavnet bruges som standardværdier, hvis felterne ikke er udfyldt på kladdelinjerne.

Sådan defineres forsikringskladdenavne

  1. I feltet Søg skal du indtaste Forsikringskladdetyper og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg en forsikringskladdetype. Under fanen Naviger skal du i gruppen Skabelon vælge Navne. Vinduet Forsikringskladdenavne åbnes.

  3. På fanen Startside skal du under fanen Ny vælge Ny for at oprette et nyt kladdenavn eller bruge en af de tomme linjer.

  4. Udfyld felterne.

Bemærk
Tallene har en særlig funktion i kladdenavne. Hvis et kladdetypenavn eller et kladdenavn indeholder et tal, vil tallet automatisk forøges med 1, hver gang kladden bogføres. Hvis du f.eks. angiver HH1 i feltet Navn, ændres kladdenavnet til HH2, når kladden HH1 er blevet bogført.

Tip

Se også