Du kan gruppere forsikringspolicer i kategorier, som f.eks. forsikring mod tyveri eller brand.

Sådan defineres forsikringstyper

  1. I feltet Søg skal du indtaste Forsikringstyper og derefter vælge det relaterede link.

  2. Definer så mange koder, du har brug for, og angiv en beskrivelse af hver kode.

    Forsikringstyperne bruges på forsikringskortet.

  3. Luk vinduet.

Tip

Se også