Du kan definere interaktionsskabeloner, som fungerer som modeller for interaktioner, du ofte benytter. Skabelonerne kan så bruges som modeller til at oprette nye interaktioner. Når du opretter interaktioner, skal du altid angive en interaktionsskabelonkode.

Sådan defineres en interaktionsskabelon

  1. I feltet Søg skal du angive Interaktionsskabeloner og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

  3. Udfyld felterne Kode, Interaktionsgruppe, Beskrivelse og Guidefunktion.

  4. Udfyld de andre relevante felter på linjen til den nye interaktionsskabelon.

Når du er færdig med at indtaste oplysninger om interaktionsskabelonen, kan du oprette en vedhæftet fil, f.eks. et Microsoft Word-dokument. Gentag trinnene for hver interaktionsskabelon, du vil oprette.

Bemærk
Du kan også kopiere eller indlæse vedhæftede filer til interaktionsskabeloner.

Tip

Se også