Ved hjælp af funktionen IC-bogføring kan du spare tid og undgå de fejl, der sædvanligvis opstår ved manuel indtastning af oplysninger, ved i stedet at overføre transaktioner mellem dig og dine partnere elektronisk.

Sådan opsættes IC-bogføring

  1. I feltet Søg skal du indtaste Virksomhedsoplysninger og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Virksomhedsoplysninger i oversigtspanelet Kommunikation skal du udfylde felterne IC-partner kode, IC-indbakketype og IC-indbakkeoplysninger. Hvis du vil have Hjælp til et bestemt felt, skal du klikke på feltet og trykke på F1.

  3. Åbn IC-partneroversigt for at oprette og udfylde et kort for hver af dine partnere.

  4. Hvis du har oprettet dine IC-partnere som debitorer og kreditorer, skal du udfylde feltet IC-partnerkode på de relevante debitor- og kreditorkort.

  5. Oprette IC-kontoplanen.

  6. Hvis du vil bruge dimensioner på IC-transaktioner, skal du oprette IC-dimensioner.

  7. Hvis du opretter eller modtager IC-linjer med varer, kan du enten bruge egne varenumre eller angive partnerens varenumre for hver enkelt relevant vare. Gør denne enten i feltet Leverandørs varenr. eller feltet Fælles varenr. på varekortet, eller brug vinduet Varereferenceposter, der er knyttet til varekortet.

  8. Hvis du skal foretage IC-transaktioner, der omfatter ressourcer, skal du udfylde feltet Finanskt.nr. for IC-partnerkøb på ressourcekortet til hver relevant ressource.

Du kan nu oprette IC-transaktioner ved at bruge IC-finanskladden eller salgs- eller købsdokumenter.

Tip

Se også