En lageranalyse viser en valgt kombination af dimensioner for en bestemt vare eller varer på en bestemt lokation. Du kan gemme og få vist de analyser, du har oprettet. Oplysningerne om opsætning af en analysevisning er gemt i et analysekort for at forenkle fremtidig analyse.

Sådan opsættes en lageranalyse

  1. Indtast Lageranalysekort i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Vinduet Lageranalysekort åbnes.

  3. Udfyld felterne for at angive, hvilken vare eller hvilke varer og hvilken lokation der skal analyseres dimensioner for.

  4. Hvis du vil tilføje andre dimensionskoder ud over de tre koder i oversigtspanelet Dimensioner, skal du på fanen Nagiver i gruppen Analyse vælge Filter.

  5. I vinduet Vareanalysefilter skal du angive andre dimensionskoder, du vil analysere varen med.

  6. For at opdatere visningen skal du i vinduet Vareanalysekort på fanen Startside i gruppen Proces vælge Opdater.

Du kan få vist de samme vareindikatorer i et diagram. Du kan finde flere oplysninger i Lagerresultater.

Tip

Se også