De centrale årsregnskaber findes i modulet Finans. Hvis du bruger funktionerne i modulet Lagerbeholdning, skal du oprette link til alle finanskonti.

Disse link oprettes, når du grupperer varer på lageret i en eller flere varebogføringsgrupper og herefter definerer kombinationer af varebogføringsgrupper og lokationer med finanskonti.

Når du har oprettet bogføringsgrupperne, skal du knytte en af dem til hver enkelt vare.

Sådan opsættes varebogføringsgrupper

  1. I feltet Søg skal du indtaste Varebogføringsgrupper og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne i vinduet Varebogføringsgrupper.

  3. Udfyld en linje for hver bogføringsgruppe, der skal defineres.

Bemærk
Du kan oprette lige så mange bogføringsgrupper, som du har brug for.

Nu skal du oprette kombinationer af varebogføringsgrupper og lokationer og kæde dem sammen med finanskonti i Varebogføringsopsætning.

Tip

Se også