Når du har angivet fakturarabatkoder for de relevante kreditorer, kan du oprette et fakturarabatvindue til hver kode.

Sådan angives fakturarabatbetingelser for køb

 1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

 2. Markér en kreditor med en fakturarabatkode, og vælg derefter Rediger i gruppen Administrer under fanen Startside.

  Hvis flere kreditorer har samme kode, er det underordnet, hvilken en af dem du vælger.

 3. Vælg Fakturarabat i gruppen Køb under fanen Naviger.

 4. Angiv koden for den valuta, som du vil oprette fakturarabatbetingelser for, i feltet Valutakode. Lad feltet stå tomt, hvis fakturarabatbetingelserne skal gælde for RV.

 5. Indtast det minimumsbeløb i feltet Min. beløb, som fakturaen skal lyde på, for at der udløses en rabat. Minimumsbeløbet angives i den valuta, der er repræsenteret ved koden i feltet Valutakode på samme linje.

 6. Angiv den procentrabat, der skal ydes, i feltet Rabatpct.

  Du kan oprette linjer efter behov, f.eks. lige så mange linjer som der er forskellige rabatprocentsatser for forskellige fakturabeløb og for forskellige valutaer. Du kan også indtaste et beløb i feltet Servicegebyr, hvis det er relevant. Gebyret angives også i den valuta, der er repræsenteret ved koden i feltet Valutakode på samme linje.

 7. Gentag disse trin for de resterende kreditorer.

Tip

Se også