Et aspekt af planlægningssager er at beslutte, hvilke bogføringkonti, der skal bruges til sagsomkostninger. Hvis du vil bogføre sager, skal du oprette konti til bogføring for hver sagsbogføringsgruppe. En bogføringsgruppe repræsenterer en kæde mellem sagen, og hvordan den bør behandles i Finans. Når du opretter en sag, kan du angive en bogføringsgruppe, og som standard knyttes hver opgave, du opretter for sagen, til denne bogføringsgruppe. Når du opretter opgaver, kan du tilsidesætte standardindstillingen og vælge en bogføringsgruppe, der passer bedre.

Bemærk
De nødvendige konti, der skal bogføres til i tabellen over konti skal oprettes, før du kan oprette bogføringsgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Kontoplan.

Sådan oprettes sagsbogføringsgrupper

 1. Indtast sagsbogføringsgrupper i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Nyt under fanen Startside for at oprette en ny sagsbogføringsgruppe. Hvis du vil opdatere en eksisterende bogføringsgruppe, kan du redigere hver feltværdi efter behov.

 3. Udfyld kontofelterne som beskrevet i følgende tabel.

  Feltet Konto Beskrivelse

  Kode

  En kode for bogføringsgruppen. Du kan indtaste op til 10 tegn inkl. mellemrum.

  Konto til VIA-omkostning

  VIA-kontoen for den beregnede omkostning for sagens VIA, som er en anlægsaktivkonto på balancen.

  Konto til periodiske VIA-omkostning

  En konto til metoden Kostværdi eller Salgsomkostning til beregning af VIA, som er en kreditorkonto for skyldige omkostninger på balancen. Der bogføres til denne konto, når VIA-reguleringen kræver, at de forbrugsomkostninger, der er bogført til resultatopgørelsen, forhøjes.

  Konto til anvendte sagsomkostning

  En modkonto til kontoen til VIA-omkostninger, som er en kontra for en konto med negative udgifter.

  Konto til anvendte vareomkostninger

  En modkonto til kontoen til VIA-omkostninger, som er en kontra for en konto med negative udgifter.

  Konto til anvendte ressourceomkostninger

  En modkonto til kontoen til VIA-omkostninger, som er en kontra for en konto med negative udgifter.

  Konto til anvendte finansomkostninger

  En modkonto til kontoen til VIA-omkostninger, som er en kontra for en konto med negative udgifter.

  Konto til justering af sagsomkostning

  Modkontoen til kontoen til de periodiske VIA-omkostninger, som er en udgiftskonto.

  Driftskonto (kontrakt)

  Den salgskonto, der vil blive brugt til finansudgifter i sagsopgaver med denne bogføringsgruppe. Hvis den er tom, bruges den finanskonto, som blev angivet på sagsplanlægningslinjen.

  Konto til periodisk VIA-salg

  VIA-kontoen for den beregnede salgsværdi af VIA, som er en konto for periodiske indtægter på balancen. Der bogføres til denne konto, når VIA-reguleringen kræver, at den registrerede omsætning, skal forhøjes.

  Konto til faktureret VIA-salg

  Kontoen for den fakturerede salgsværdi af VIA, som ikke kan registreres. Det er en konto til ikke-indtjent omsætning på balancen.

  Konto til anvendt sagssalg

  Modkontoen til kontoen til det fakturerede VIA-salg, som er en kontraindtægtskonto.

  Konto til justering af sagssalg

  Modkontoen til sagssalgskontoen for VIA, som er en indtægtskonto.

  Konto til realiserede omkostninger

  Den udgiftskonto, som indeholder de registrerede omkostninger for sagen. Det er normalt en debetafrundingskonto.

  Konto til realiseret salg

  Den indtægtskonto, som indeholder den registrerede indtægt for sagen. Det er normalt en kreditafrundingskonto.

Tip

Se også