Du kan oprette en opgavekø og angive i hvilken rækkefølge angivne rapporter, kørsler og kodeenheder er indstillet til at køre. Microsoft Dynamics NAV Server læser fra opgavekøen, og bestemmer, hvilke job, der skal køres næste gang. Når du opretter en opgavekø, kan du angive, på hvilken computer og tjeneste opgavekøen skal køres.

Du kan også oprette en NAV-serverforekomst, der er dedikeret til din opgavekø. Dette er nyttigt, når en sag skal have bestemte tilladelser, når en sag har en tung brug af ressourcer, eller når du vil adskille jobkøer. Hvis du vil gøre dette, skal du angive startparametre for NAS-tjenester.

Sådan oprettes en jobkø

 1. I feltet Søg skal du indtaste Opgavekøer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg Ny under fanen Startside. Vinduet Opgavekøkort åbnes.

 3. Indtast en kode for opgavekøen i oversigtspanelet Generelt i feltet Kode. Skriv en beskrivelse af opgavekøen i feltet Beskrivelse. Du kan angive op til 30 tegn.

 4. Du kan vælge et filter, der gælder i feltet Opgavekøkategorifilter. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes kategorier for opgavekøen.

  De resterende felter i oversigtspanelet Generelt er til orientering, og vil blive udfyldt, når du har startet opgavekøen.

Sådan aktiveres en opgavekø

 1. I feltet Søg skal du indtaste Opgavekøer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den opgavekø, du vil starte, og under fanen Start skal du vælge Start jobkøen.

  Hvis du vil stoppe opgavekøen, skal du vælge Stop jobkøen under fanen Start.

I oversigtspanelet NAS indstillinger kan du oprette felter, hvis du vil angive, på hvilken computer og hvilken serverforekomst den NAS-server, som du ønsker skal køre opgavekøen, skal køre. Dette kan være vigtigt, når du finjusterer ydeevnen, eller når en serverforekomst eller computer er konfigureret til at håndtere bestemt Microsoft Dynamics NAV funktionalitet. Hvis du ikke angiver en server eller computer, kører opgavekøen med de tjenester, som klienten kører på.

Sådan angives NAS-indstillinger

 1. Hvis du vil starte en opgavekø på en serverforekomst på en computer, skal du vælge feltet Start på denne NAS-computer. Vinduet Serverforekomstoversigt åbnes. Vælg den computer på serverforekomsten, som du ønsker at køre opgavekøen på. Vælg knappen OK.

  -eller-

  Hvis du vil starte en opgavekø på en bestemt serverforekomst, skal du vælge feltet Start på denne NAS-forekomst. Vælg den serverforekomst, hvorpå du ønsker at køre opgavekøen. Vælg knappen OK.

 2. Start opgavekøen. Du kan angive, at opgavekøen starter automatisk, når NAS-tjenesten er startet, eller du kan starte en opgavekø manuelt.

  Automatisk: I oversigtspanelet NAS indstillinger, skal du vælge afkrydsningsfeltet Start automatisk fra NAS.

  -eller-

  Manuelt: Under fanen Proces skal du vælge Start opgavekø. Hvis du vil stoppe opgavekøen, skal du vælge Stop jobkø.

Det næste trin er at oprette poster for din opgavekø. En opgavekø kan have mange poster, som er de opgaver, der administreres og køres i køen. Oplysninger i posten angiver, hvor ofte jobbet skal køres, og hvornår det skal køre. Yderligere oplysninger finder du i Sådan oprettes poster i opgavekøen.

Tip

Se også