Du kan ikke kun opdatere dine Microsoft Dynamics NAV-enheder med Outlook-elementer men også med Outlook-samlinger. Du kan finde flere oplysninger i Synkroniseringsenhed. Det kræver, at du beslutter, hvilke Microsoft Dynamics NAV-objekter det skal påvirke.

I dette emne vises det, hvordan du angiver, hvilke Outlook-samlinger der skal synkroniseres på andet niveau. Du kan finde flere oplysninger i Synkroniseringsniveauer.

Sådan konfigureres synkronisering på niveau 2

 1. I feltet Søg skal du indtaste Outlook-synkroniseringsenhed og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg den ønskede enhed, og gå til fanen Startside hvor du i gruppen Administrer skal vælge Rediger.

 3. Angiv en supplerende tabel, der skal indgå i synkroniseringen på niveau 2. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives en supplerende tabel.

 4. Angiv et filter til den valgte tabel, som skal indgå i synkroniseringen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives tabelfiltre. Du skal også angive relationer mellem de tabeller, der er valgt til synkronisering på niveau 1 og 2. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives tabelrelationer.

  Bemærk
  Hvis du åbner vinduet Outlook-synkroniseringsfiltre fra linjerne i vinduet Outlook-synkroniseringsenhed, skal du definere tabelforholdet mellem den overordnede tabel og supplerende Microsoft Dynamics NAV-tabeller. Omvendt gælder det, at hvis du åbner vinduet Outlook-synkroniseringsfiltre fra oversigtspanelet Generelt i vinduet Outlook-synkroniseringsenhed, skal du definere filtre til kun den overordnet tabel, der er angivet i overskriften i dette vindue.

 5. Vælg en Outlook-samling, der skal synkroniseres med Microsoft Dynamics NAV-tabellen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan vælges Outlook-samlinger.

 6. Angiv, hvor mange afhængigheder der er. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives afhængigheder.

  Bemærk
  Hvis den samling, du har valgt, afhænger af andre enheder, skal du definere disse afhængigheder i vinduet Afhængigheder for Outlook-synkronisering. Hvis der ikke er nogen afhængigheder, forbliver feltet Antal afhængigheder tomt. Du kan få mere at vide om samlingsafhængigheder i hjælpen til Outlook på MSDN.

Tip

Se også