Placeringer udgør den grundlæggende lagerstruktur og bruges til at fremsætte forslag om placeringen af varer. Når du har oprettet placeringerne, kan du meget præcist definere det indhold, du vil placere på hver placering, eller placeringen kan fungere som en løs placering uden angivet indhold.

Hvis du vil benytte placeringer på en lokation, skal du først aktivere funktionaliteten på kortet Lokation. Derefter kan du designe varestrømmen på placeringen ved at angive placeringskoder i konfigurationsfelter, der repræsenterer forskellige strømme.

Bemærk
Placeringskoderne skal være oprettet, før du kan angive placeringskoder på lokationskortet. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes individuelle placeringer i placeringsoprettelseskladden.

Sådan konfigureres en lokation til at bruge placeringer

 1. Indtast Lokationer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg den lokation, hvor du vil bruge placeringer.

  Bemærk
  Du kan ikke redigere konfigurationen af lokationer, der har vareposter.

 3. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Rediger.

 4. Markér feltet Tvungen placering i oversigtspanelet Lagersted.

 5. Hvis du ikke bruger styret læg-på-lager og pluk for lokationen, skal du udfylde feltet Standardplacering med den metode, der skal bruges, når en vare tildeles en standardplacering.

 6. Åbn den lokation, du vil konfigurere placeringer for. I oversigtspanelet Placeringer skal du vælge de placeringer, der skal bruges som standardplaceringer for modtagelser, leverancer samt for indgående, udgående og åbne produktionsplaceringer.

 7. De placeringskoder, som du angiver her, vises automatisk i hovederne og på linjerne af de forskellige lagerdokumenter. Standardplaceringerne definerer alle start- og slutplaceringer for varer på lagerstedet.

 8. Hvis du bruger styret læg-på-lager og pluk, skal du vælge en placering til lagerreguleringerne. Placeringskoden i feltet Reguleringsplaceringskode angiver den virtuelle placering, hvor du skal registrere afvigelser i lagerbeholdningen, når du enten registrerer fundne afvigelser registreret i lagerkladden, eller afvigelser, der beregnes, når du registrerer en lagerplaceringsopgørelse.

 9. Udfyld felterne i oversigtspanelet Plac.metode, hvis de er relevante for lagerstedet. De vigtigste felter er Placeringskap.regel, Tillad nedbrydning og Læg-på-lager-skabelonkode.

 10. Vælg oversigtspanelet Lagersted, og udfyld felterne Udgående lagerekspeditionstid, Indgående lagerekspeditionstid og Basiskalenderkode.

Tip

Se også