Hvis du vil bruge flere kladder af en bestemt type, kan du oprette flere forskellige kladdenavne til en kladdetype.

Sådan oprettes flere kladdenavne

  1. I feltet Søg skal du angive Finanskladdetyper og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Finanskladdetyper skal du vælge de linjer, der indeholder den type, du vil oprette kladdenavne for.

  3. Under fanen Naviger skal du i gruppen Skabelon vælge Navne.

  4. Udfyld først den tomme linje, for at oprette et nyt kladdenavn. Udfyld Navn og Beskrivelse og andre felter, hvis de er påkrævede.

  5. Luk vinduet.

Tip
Tallene har en særlig funktion i kladdenavne. Hvis et kladdetypenavn eller et kladdenavn indeholder et tal, vil tallet automatisk forøges med 1, hver gang kladden bogføres. Hvis f.eks. HH1 er angivet i feltet Navn, ændres kladdenavnet til HH2, når kladden ved navn HH1 er bogført.

Tip

Se også