Hvis du køber den samme vare fra flere forskellige leverandører, skal du angive oplysninger om hver vareleverandør, f.eks. priser, leveringstid og rabatter.

Vigtigt
Der skal på forhånd være oprettet kort for varerne og for de relevante leverandører (kreditorer).

Sådan oprettes flere leverandører af en vare

  1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Markér den relevante vare, og vælg derefter Rediger i gruppen Administrer under fanen Startside.

  3. Vælg Kreditorer i gruppen Køb under fanen Naviger.

  4. Vælg feltet Kreditornr., og vælg derefter den kreditor, du vil konfigurere for varen.

  5. Det er valgfrit, om du vil udfylde de resterende felterne.

    For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

  6. Hvis du vil definere flere leverandører for varen, skal du gentage disse trin for hver leverandør.

Tip

Se også